Inschrijven 8 t/m 12 januari 2019

Ondergetekende schrijft zich in voor:

 • de 5-daagse Tellington TTouch® Training voor Gezelschapsdieren,
 • van 8 t/m 12 januari 2019,
 • onder leiding van Tellington TTouch® Instructor Tina Constance.
 • De cursus zal in begrijpelijk Engels gegeven worden (vertaling mogelijk indien nodig)
 • Locatie: Martin Gaus Academie, Lelystad (zie Agenda)
  En verklaart hiermee dat hij/zij:
 • Let op: vroegboekkorting voor inschrijving én aanbetaling tot en met 30 november a.s. € 695, voor boekingen daarna geldt de cursusprijs van € 750 !
 • De aanbetaling van € 100 voor de 5-daagse training te hebben overgemaakt op bankrekening NL98KNAB0257079181 t.n.v. hondgenoten, onder vermelding van je naam en “TTouch Training Gezelschapsdieren januari 2019”
 • De resterende € 595 (respectievelijk € 650) vóór  15 december 2018 over te zullen maken op bankrekeningnummer: NL98KNAB0257079181 t.n.v. hondgenoten onder vermelding van je naam en “TTouch Training Gezelschapsdieren januari 2019"
 • De cursusprijs is inclusief eenvoudige lunch.

Ondergetekende heeft de voorwaarden gelezen en gaat akkoord met het volgende:

 • De deelname geschiedt op eigen risico.
 • De betalings- en annuleringsvoorwaarden en
 • de deelnemersverklaring zoals hieronder beschreven.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Tellington TTouch® Training Nederland en België zich het recht voor de training te annuleren. In dat geval zal je het aanbetaalde cursusgeld zo snel mogelijk teruggestort krijgen.
  Voorwaarden voor betaling:
 • Behandeling van aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van zowel het inschrijfformulier als de aanbetaling.
 • Alleen als we het volledige cursusgeld ontvangen hebben ben je gegarandeerd van deelname.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de training te zijn voldaan.
 • Een factuur (met aparte btw vermelding) wordt per email toegezonden.

Voorwaarden voor annulering:

 • Mocht je door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de training waarvoor je hebt ingeschreven, vragen wij je ons dat zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken.
 • Als je tot 6 weken voor het begin van de cursus annuleert, ben je slechts het inschrijfgeld (€ 100) verschuldigd. Wij zullen onze uiterste best doen om dat geld te restitueren, maar kunnen dat alleen garanderen als jouw plaats in de training wordt overgenomen.
 • Indien je binnen 6 weken voor het begin van de training annuleert, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Wij zullen onze uiterste best doen je op een volgende training te plaatsen, maar kunnen dat alleen garanderen als er een wachtlijst is voor de oorspronkelijke training, en jouw plaats daarin door een ander overgenomen kan worden.

Annulering door Tellington TTouch® Training Nederland en België:

 • Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene omstandigheden behouden wij ons het recht voor de training te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.
  Verklaring van deelname door cursist:
 • Deelname aan een training (workshop, cursus, of opleiding) die door Tellington TTouch Training® Nederland en België is georganiseerd berust op eigen risico van de deelnemers.
 • Je beschikt zelf over een WA verzekering voor je dier(en). Check de polisvoorwaarden als je meer dan 1 dier meeneemt naar de training!
 • Indien je werkt met dieren die niet tot jouw eigendom behoren (dieren van bijvoorbeeld: mede-cursisten, dierenasiels of uitgenodigde particulieren of bedrijven) wordt daarbij een zorgvuldige en respectvolle omgang verwacht. Ditzelfde geldt voor de goederen, locatie etc., die voor de training ter beschikking worden gesteld.