Ons Privacybeleid

AVG:

In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG) willen wij u het volgende mededelen:

Wij hebben enkele persoonsgegevens van u als deelnemer aan een Tellington TTouch® training opgeslagen, te weten,

  • voornaam, achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mail adres

En, indien van toepassing, gegevens over uw hond.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt t.b.v. Tellington TTouch® Training en Opleiding voor Gezelschapsdieren Nederland en België. Wij gebruiken deze gegevens voor het toesturen van informatie met betrekking tot de trainingen, vooraf en  achteraf. (nieuwsbrieven, mailings, introductie video’s, facturen, kwitanties, hand-outs, case studies, etc)

De personen van de organisatie die toegang hebben tot deze gegevens zijn Karen Hartog en Anouk van Daelen. De persoonsgegevens worden niet in de cloud opgeslagen en worden op de privé computers van bovengenoemde personen met een extra wachtwoord beveiligd.

Slechts uw voor- en achternaam (en gegevens van uw hond) zullen aan de instructeur worden vermeld, evenals aan het hoofdkantoor van Tellington TTouch® worldwide voor administratieve verslaglegging. Daar zullen geen verdere persoonsgegevens aan verstrekt worden indien u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

De persoonsgegevens zullen niet aan overige derde partijen worden verstrekt mits u daarvoor toestemming heeft verleend.

Voor alle deelnemers geldt dat de persoonlijke gegevens ten hoogste voor een termijn van 7 jaar zullen worden opgeslagen.

Beeldmateriaal:

Tijdens de training kunnen er foto’s/video’s door de organisatie worden gemaakt. Aan het begin van de training zal u gevraagd worden of u daar bezwaar tegen heeft. U kunt ook aangeven dat u slechts onherkenbaar in beeld wilt komen. Daaronder verstaan wij zonder gezichtsherkenning. Indien u toestemming voor het maken van foto’s heeft gegeven, kunnen deze gebruikt worden voor onze website, facebook pagina en andere commerciële doeleinden (uitsluitend ter illustratie van artikelen over de Tellington TTouch® Methode) De door de organisatie gemaakte foto’s zullen niet door ons aan andere partijen worden verstrekt. Wel is het zo, dat de rechten van hergebruik van de door ons gemaakte foto’s bij Tellington TTouch®  Nederland en België liggen en dat zonder onze nadrukkelijke toestemming deze foto’s slechts voor privé gebruik, maar niet voor commerciële doelen gebruikt mogen worden.