De filosofie van Tellington TTouch®:

  • onderstreept het grote belang van dieren in ons dagelijkse leven 
  • bevordert samenwerking en vertrouwen tussen mens en dier, en daarmee de onderlinge harmonie
  • gaat uit van het individuele leerproces van elk mens en ieder dier
  • respecteert elk dier als individu
  • benadrukt de grote waarde van dieren als leermeesters
  • gebruikt de TTouch® methode als communicatiemiddel
  • wil in het werken met mensen en dieren begrijpen in plaats van controleren 

De Tellington methode:

Bij Tellington TTouch® gaat men uit van een direct verband tussen de lichaamshouding van uw dier en zijn/haar gedrag. Een veel gebezigde uitdrukking is: "how you feel will be reflected in how you (re)act". Door een betere balans in het lichaam wordt ook de mentale en emotionele toestand van het dier verbeterd.

We beïnvloeden de houding, beweeglijkheid en evenwicht van uw dier door middel van:

  • specifieke aanrakingen
  • het oefenen met grondparcours
  • hulpmiddelen als bandages en verschillende lijnvoeringen

"Make the impossible possible, the possible easy and the easy elegant"

 

Moshé Feldenkrais