Inschrijven Tellington TTouch® training en opleiding voor gezelschapsdieren

Vanwege het risico op Corona besmetting zijn momenteel alleen online trainingen mogelijk. Deze training zal wél meetellen voor het behalen van een certificaat tot Tellington TTouch® Coach of Practitioner voor gezelschapsdieren.

De online trainingen zijn samengesteld door Robyn Hood. De voertaal van de video's en begeleidende teksten is begrijpelijk Engels. Ondersteuning bij vertalen is mogelijk.

Start: zondag 31/01/2021 om 18.30 uur met een Zoom meeting o.l.v. Instructor Lindy Dekker

Inhoud van de online training:

Let op:  deze inhoud blijft voor deelnemers onbeperkt toegankelijk, ook na afloop van de training.

  1. About the Method (2 topics)
  2. Attitude and Philosophy (3 topics),
  3. Observation and Awareness (4 topics)
  4. Basics of bodywork: the Ttouches (5 topics)
  5. All wrapped up: TTouch Body wraps (3 topics)
  6. Tools for change: Harnesses (2 topics)
  7. Change the posture, change the behaviour: Basic Leash skills (2 topics)
  8. Finding Harmony: Loose Leash Tools (2 topics)
  9. Applied TTouch: Theory into Practice: (1 topic)

De bespreking van de 9 lessen zal over 7 zoommeetings worden verdeeld. Bij de meeste lessen horen opdrachten om thuis te maken. Dat kunnen opdrachten in de vorm van video’s of geschreven opdrachten zijn. Je krijgt individueel een terugkoppeling van het huiswerk door de Instructor. De groep zal samen elke week een of 2 lessen bespreken via een Zoom meeting.

Kosten: Deze training kost €550

Inschrijven: Wil je meedoen met deze online Tellington TTouch® Training? Stuur dan een mailtje naar ons via info@tellington-ttouch.com. We zullen dan de verdere stappen uitleggen.